Nippon Mus og Rottejager

459.00 kr

Sender ut høyfrekvente lydbølger som vil holde mus, rotter og kravlende insekter borte.

Nippon mus- og rottejager bruker høyfrekvente ultrasoniske lydbølger, som er tilpasset hørselen til gnagere og andre vanlige skadedyr. Lyden oppfattes for dem som en intens og svært ubehagelig sirene. De vil raskt søke tilhold utenfor rekkevidden til Nippon Mus- og Rottejager. Lyden kan ikke høres av mennesker, katter, hunder og andre vanlige husdyr. Denne enheten er laget for å gi beskyttelse innenfor et rom.

Dekker 50 m2
Kan brukes i hus, garasjer, kontorer, skur o.l.
Enheten bruker 2-4 uker for å oppnå full effekt.